Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG THÁI - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Liên - Trần Huyền Chi

Địa chỉ: Thôn 7, xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hoá

Số điện thoại: 02373796868; Email: quangthai.quangxuong@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa